ŠKOLENÍ

Školení bezpečnosti práce (BOZP) je povinné

Dle platného zákoníku práce a živnostenského zákona je zaměstnavatel povinen zajistit:

Školení bezpečnosti práce – BOZP

Základní školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

 • Školení vedoucích zaměstnanců na míru
 • Školení zaměstnanců
 • Školení externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů)

Odborné školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

 • Školení řidičů (profesních, referentů) BOZP
 • Práce ve výškách
 • Hygienické minimum

Doporučená četnost školení BOZP:

 • zaměstnanci 1x za 2 roky (Školení provádí vedoucí zaměstnanec s platným školením pro vedoucí zaměstnance)
 • vedoucí zaměstnanci 1x za 3 roky (Školení vedoucích zaměstnanců provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik)
 • zajištění odborného školení řidičů "referentských" vozidel učitelem autoškoly 1x za rok

Školení v oblasti požární ochrany

 • Odborná příprava preventivní požární hlídky
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany (PO)

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ NABÍDKA

KONTAKT

© MN Reja s.r.o., všechna práva vyhrazena.