BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zajišťujeme veškerou potřebnou dokumentaci a školení BOZP.

Základní školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

  • analýza rizik,
  • navrhnutí osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) dle rizik a prováděné pracovní činnosti,
  • kategorizace prací – zařazení do kategorie dle hygienických faktorů,
  • stanovení povinností na úseku BOZP (směrnice organizace BOZP),
  • směrnice pro výdej osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP),
  • směrnice o prokazování zdravotní způsobilosti,
  • zpracování osnov pro jednotlivé druhy školení,
  • traumatologický plán – zásady poskytování první pomoci,
  • směrnice dopravy – povinnosti při provozování dopravních vozidel (osobních, nákladních, autobusů).

Kontroly pracoviště a prověrky

Pravidelné prověrky s návrhy na zlepšení nebo odstranění nedostatků.

Šetření pracovních úrazů

Vedení agendy, zabezpečení změn a návrh kategorizace, včetně zabezpečení měření.

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ NABÍDKA

KONTAKT

© MN Reja s.r.o., všechna práva vyhrazena.